arrow_drop_up arrow_drop_down

Burn-out ontstaat in je hersenen!

Bij mensen met burn-out zijn de hersenen in meerdere of mindere mate ontregeld. Dit uit zich onder andere in (faal)angsten, paniek momenten, concentratiestoornissen, wisselende stemmingen, impulsief gedrag, onzekere gedachten, problemen met het geheugen en vermoeidheid. Slapen gaat niet meer. Je gedachten blijven ‘malen’, het lukt je niet meer om tot innerlijk rust te komen of opgedane ervaringen op 'normale' wijze te verwerken en zo te herstellen van de dag. Het treft vaak juist die mensen die verschrikkelijk gemotiveerd en perfectionistisch zijn.


Ik trek mij terug (distantieer mij van) uit de sociale activiteiten op mijn werk en heb een verminderde belangstelling voor mijn omgeving. Naarmate de privé- en (werk)stress periode langer duurt krijg je steeds meer psychische, lichamelijke en gedragsmatige klachten. Met als gevolg verhoogde hartslag-, bloeddruk, ademhaling en verminderd je weerstand tegen infecties. Langdurige stress tast de immuun afweer aan en maakt mensen kwetsbaar voor een burn-out!