Praktisch aan de slag met stress en burn-out

Herstel als zelfstandig of MKB-ondernemer, directeur of professional definitief van burn-out.

Alles wat we zien, horen, ruiken, proeven, doen, denken, voelen en willen wordt bepaald door de activiteiten in onze hersenen. Bij gezonde mensen is de werking van de hersenen flexibel en stabiel. De zintuiglijke, mentale, emotionele- en fysieke hersengebieden zijn in balans en kunnen effectief schakelen als de situatie er om vraagt.


Bij mensen met een burn-out zijn de hersenen in meerdere of mindere mate ontregeld. Je brein bepaalt je zijn. Alles wat je vreest en voelt, alles begint in je hoofd. Dit uit zich onder andere in (faal)angsten, paniek momenten, concentratie problemen, wisselende stemmingen, impulsief gedrag, onzekere gedachten, problemen met het geheugen en vermoeidheid. Slapen gaat niet meer. Je gedachten blijven ‘malen’, het lukt je niet meer om innerlijk tot rust te komen of opgedane ervaringen op 'normale' wijze te verwerken en zo te herstellen van de dag. Het treft vaak juist die mensen die heel erg gemotiveerd en perfectionistisch zijn.


Jij trekt je terug (distantieer mij van) uit de sociale activiteiten op jouw werk en hebt een verminderde belangstelling voor jouw omgeving. Naarmate de privé- en (werk)stress periode langer duurt krijg je steeds meer psychische, lichamelijke en gedragsmatige klachten. Met als gevolg een verhoogde hartslag, bloeddruk, ademhaling en je weerstand verminderd tegen infecties. Langdurige stress tast de immuun afweer aan en maakt mensen kwetsbaarder voor een burn-out!

OVER BURN-OUT COACH

Aangenaam: ik ben Ronald van Akkeren. Specialist in het omgaan met stress en burn-out en eigenaar van twee bedrijven. Ik ben breinexpert en wil je met een (dreigende) burn-out op een praktische en effectieve manier helpen om vitaler en gezonder te leven. De passie en focus ligt dan ook op het verbeteren van jouw situatie door het vergroten van de gezondheid van jouw brein. Burn-out coaching richt zich op de kennis en de werking van het brein.  Het werkt zeer effectief bij persoonlijke-, mentale-, emotionele en fysieke processen om blijvende resultaten te bereiken!

Ik heb veel ervaring met de werking van de hersenen en ben  gespecialiseerd in de neurofysiologie (bewegingsleer van de hersenen) en de neuropsychologie (psychologie die zich bezighoudt met de functies van het brein en de relatie daarvan met het gedrag).

Ik heb duizenden mensen geholpen met concentratie problemen, informatie verwerking, belemmerende gedragspatronen, sociale problemen, energie lekken bij emotionele processen (trauma's) en vele vervelende psychosomatische klachten.

Vrijblijvend Kennismaken