Burn-out ontstaat in je hersenen!

Voorkom uitval en investeer nu éérst in jezelf.

Burn-out coach maakt gebruik van het zelf-genezend vermogen van je brein

Alles wat we zien, horen, ruiken, proeven, doen, denken, voelen en willen wordt bepaald door de activiteiten in onze hersenen. Bij gezonde mensen is de werking van de hersenen flexibel en stabiel. De verschillende gebieden in de hersenen werken dan goed samen.


Bij mensen met burn-out zijn de hersenen in meerdere of mindere mate ontregeld. Je brein bepaalt je zijn. Alles wat je vreest en voelt, alles begint in je hoofd. Dit uit zich onder andere in (faal)angsten, paniek momenten, concentratie,-problemen, wisselende stemmingen, impulsief gedrag, onzekere gedachten, problemen met het geheugen en vermoeidheid. Slapen gaat niet meer. Je gedachten blijven ‘malen’, het lukt je niet meer om tot innerlijk rust te komen of opgedane ervaringen op 'normale' wijze te verwerken en zo te herstellen van de dag. Het treft vaak juist die mensen die verschrikkelijk gemotiveerd en perfectionistisch zijn.


Ik trek mij terug (distantieer mij van) uit de sociale activiteiten op mijn werk en heb een verminderde belangstelling voor mijn omgeving. Naarmate de privé- en (werk)stress periode langer duurt krijg je steeds meer psychische, lichamelijke en gedragsmatige klachten. Met als gevolg verhoogde hartslag-, bloeddruk, ademhaling en verminderd je weerstand tegen infecties. Langdurige stress tast de immuun afweer aan en maakt mensen kwetsbaar voor een burn-out!

arrow_drop_up arrow_drop_down