arrow_drop_up arrow_drop_down

Burn-out ontstaat in je hersenen!

Voorkom uitval en investeer nu éérst in jezelf.

Wij maken gebruik van het zelfgenezend vermogen van je brein en lichaam

Alles wat we zien, horen, ruiken, proeven, doen, denken, voelen en willen wordt bepaald door de activiteiten in onze hersenen. Bij gezonde mensen is de werking van de hersenen flexibel en stabiel. De verschillende gebieden in de hersenen werken dan goed samen.


Bij mensen met burn-out zijn de hersenen in meerdere of mindere mate ontregeld. Je brein bepaalt je zijn. Alles wat je vreest en voelt, alles begint in je hoofd. Dit uit zich onder andere in (faal)angsten, paniek momenten, concentratie,-problemen, wisselende stemmingen, impulsief gedrag, onzekere gedachten, problemen met het geheugen en vermoeidheid. Slapen gaat niet meer. Je gedachten blijven ‘malen’, het lukt je niet meer om tot innerlijk rust te komen of opgedane ervaringen op 'normale' wijze te verwerken en zo te herstellen van de dag. Het treft vaak juist die mensen die verschrikkelijk gemotiveerd en perfectionistisch zijn.


Ik trek mij terug (distantieer mij van) uit de sociale activiteiten op mijn werk en heb een verminderde belangstelling voor mijn omgeving. Naarmate de privé- en (werk)stress periode langer duurt krijg je steeds meer psychische, lichamelijke en gedragsmatige klachten. Met als gevolg verhoogde hartslag-, bloeddruk, ademhaling en verminderd je weerstand tegen infecties. Langdurige stress tast de immuun afweer aan en maakt mensen kwetsbaar voor een burn-out!

Over Burnout coach

Ik ben Ronald van Akkeren en gefascineerd in de werking van de hersenen en heb mij verdiept in de neurofysiologie (bewegingsleer van de hersenen) en de neuropsychologie (psychologie die zich bezighoudt met de functies van het brein en de relatie daarvan met gedrag).


Ik ben een mensenmens, recht door zee, gedreven, no-nonsense, energiek, resultaatgericht maar ook analytisch, intuïtief, sensitief, betrokken en inlevend op basis van mijn levens- en werkervaring.

Op basis van de kennis uit de neurowetenschappen coach en train ik ZZP'ers, ondernemers (MKB), leidinggevenden en medewerkers met belemmerende gedachtepatronen en overtuigingen, heftige emoties, gedragsproblemen, angsten, slaapproblemen, (werk)stress, burn-out, AD(H)D, hooggevoeligheid (HSP) en trauma's.

Mijn passie en focus: uit eigen ervaring mensen helpen. Ik wil mensen met een (dreigende) burn-out op een praktische en effectieve manier helpen om vitaler en gezonder te leven. Ik vergroot je zelfvertrouwen en maak je bewust van het feit dat jezelf zijn, persoonlijke groei en ontwikkeling veel waarde heeft voor je persoonlijke geluk!