arrow_drop_up arrow_drop_down
Burn-out ontstaat in je hersenen

Burn-out ontstaat in je hersenen!

Bij mensen met burn-out zijn de hersenen in meerdere of mindere mate ontregeld. Dit uit zich onder andere in concentratiestoornissen, problemen met het geheugen en vermoeidheid. Slapen gaat niet meer. Je gedachten blijven ‘malen’, het lukt je niet meer om tot innerlijk rust te komen of opgedane ervaringen op 'normale' wijze te verwerken en zo te herstellen van de dag. Het treft vaak juist die mensen die verschrikkelijk gemotiveerd en perfectionistisch zijn.


Naarmate de privé- en (werk)stress periode langer duurt krijg je steeds meer psychische, lichamelijke en gedragsmatige klachten. Deze symptomen zijn kenmerkend voor een burn-out.

Burnout coaching en neurofeedback

Het is onze ervaring (sinds 2006) dat een combinatie van neurofeedback, coaching, ontspanningstechnieken en NLP-interventies, een goede waarborg geeft voor het uitblijven van een nieuwe periode van burn-out. Naast aandacht voor de emotionele en mentale situatie, richten wij ons ook op het fysieke herstel. Dat is niet zo vreemd, want chronische stress betekent een aanslag op de gezondheid en een ontregeling van het immuunsysteem, de energiehuishouding, de hormoon- en stofwisselingsbalans.


Wij richten de aandacht op het hervinden van persoonlijke doelstellingen en de toekomstige gewenste situatie, waarbij keuzes zullen moeten worden gemaakt. Burn-out Coach geeft je bewustwording en inzicht waarmee je terugval in de toekomst kunt voorkomen.