Wordt leidinggevende over je eigen brein!
03 januari 2016 
3 min. leestijd

Wordt leidinggevende over je eigen brein!

We leven in een wereld waarin ons succes afhangt van de kwantiteit en kwaliteit van ons breinwerk, maar de meeste leidinggevenden breinwerkers vernietigen hun intellectuele productiviteit zonder dat ze dat beseffen, omdat ze geen idee hebben wat het menselijke brein wel en niet kan. Is het niet vreemd dat je niet weet hoe je belangrijkste tool werkt?

Bij het coachen van managers, leidinggevenden, zowel individueel als in groepen, begon ik me zorgen te maken dat ze, omdat ze weinig of niets van het menselijke brein wisten, hun waardevolle informatietechnologie gebruikten op een manier die hun intellectuele productiviteit ondermijnde, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Wordt als leidinggevende meester over je breinZintuiglijk brein

Als leidinggevende moet je informatie, kennis en inzicht echter verwerken, begrijpen, behandelen, produceren en creëren, zowel voor je bedrijf als voor je persoonlijke ontwikkeling en carrière.

Als je alle informatietechnologie op dezelfde manier gebruikt als de miljarden mensen die uitsluitend consumeren, en je laat verleiden om altijd en overal online te zijn – eerder slaaf dan vrij, eerder volgend dan leidend – dan loop je in een informatieconsumptie- of zelfs verslavingsval, die geen ruimte laat voor echte aandacht en om intellectueel productief en creatief te zijn.

Als leidinggevende breinwerker ben je er verantwoordelijk voor dat je met je ICT bereikt wat jij wilt, de informatie verzamelt en daarover reflecteert. Als je voortdurend reactief consumeert, heb je geen tijd of ruimte om informatie te verwerken en eigen creatieve ideeën te ontwikkelen, of ze voor iets waardevols te gebruiken.

Je ondergraaft je prestaties als je voor consumptie bestemde verslavende apps en snufjes gebruikt om professionele informatie te produceren.

Wij hebben drie besluitvormende breinsystemendrie cognitieve breinen

In de afgelopen twintig jaar hebben veel neurowetenschappers en neuropsychologen door onderzoek vastgesteld dat we drie cognitieve, besluitvormende breinsystemen hebben. het reflecterende brein, het reflexbrein en het archiverende brein. Idealiter werken ze samen voor een optimale intellectuele prestatie, hoewel ze soms met elkaar wedijveren.

Beslissingen nemen en neurowetenschappen

Als je echt een belangrijke keuze wilt maken, is derhalve kennis van ons brein belangrijk. We denken voortdurend. Dit denken vindt plaats in het breinsysteem dat het reflecterende brein heet. Dit breinsysteem is verantwoordelijk voor bewuste reflectie, voor logisch, analytisch en synthetisch denken, voor creatief denken, voor het oplossen van problemen, vooruitdenken, reflecteren op het verleden en diep nadenken.

Het reflecterende brein is langzaam en heeft voortdurend aandacht en concentratie nodig.

De natuurlijke, genetisch bepaalde tendens is dat ons fascinerende primitieve reflexbrein sneller reageert dan ons fantastische reflecterende brein.

Zintuiglijk brein in het hier en nu is automatisch, snel, reactief: aangestuurd door prikkels, onbewust, impliciet, genereert bliksemsnel conclusies, indrukken en intuïtie, kan niet omgaan met inconsistenties en zal de waarneming van de werkelijkheid automatisch veranderen om consistentie te bereiken, wisselt snel en gemakkelijk van taak, onafhankelijk van het werkgeheugen, automatisch en is vooral intuïtief!

Elke dag nemen onze hersenen miljarden bits en bytes aan informatie op. Het brein kan zich niet veroorloven om al deze gegevens op een grote hoop te gooien. Ze moeten zo worden geordend en opgeslagen dat ze voor toekomstig gebruik beschikbaar blijven.

Dit opslaan doet ons archiverende brein. Ze ontvangen de miljarden bits en bytes die via al onze zintuigen uit de buitenwereld binnenkomen en de ideeën die door ons reflecterende brein worden gegenereerd, en ze besluiten wat daarvan kan worden weggegooid en wat er in het langetermijngeheugen moet worden opgeslagen.

Ze sorteren deze informatie op associatieve manieren die we nog niet kennen.

Ontdek of mijn coaching of leiderschapsprogramma’s op basis van neurowetenschappen bij je past met een gratis coachsessie. Ik  regel graag een telefoon, skype of ontmoeting in company.

Over de schrijver
Burnout Coach helpt succesvolle MKB-ondernemers, gevestigde succesvolle zelfstandigen en professionals. Met High Level Burnout half jaarprogramma helpen we je definitief van je Burnout af. Je krijgt meer overzicht, houdt meer tijd en energie over, hebt een betere focus en meer plezier in je werk. Je krijgt veel meer rust, voelt je blij en trots en gaat genieten van een zinvol leven, zoals jij dat graag wilt.
Reactie plaatsen