Persoonlijk ontwikkelingsplan

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Wat is een Persoonlijk Ontwikkelingsplan?

Als je net een baan hebt, of als je hier naar op zoek bent is het nuttig om een Persoonlijk Ontwikkelingsplan te maken. Een dergelijk Persoonlijk Ontwikkelingsplan zorgt ervoor dat je vooruit gang blijft boeken en niet stagneert in je ontwikkeling.

Mensen met succes verklaren vaak dat het lijkt alsof zij in een sneltrein zitten die vele wachtenden op het station voorbij raast. Door een Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor jezelft te maken vergroot je de kans om mee te reizen in de sneltrein naar succes.

Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan is in principe een contract dat je afsluit met jezelf of met jouw werkgever. In dit contract leg je vast dat jouw ontwikkeling en groei aansluit bij je persoonlijke doelen en/of die van je werkgever.

Het maken van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan kost enige tijd, maar het is een investering die zich zeker zal uitbetalen. Je bent immers nooit uitgeleerd, Persoonlijk Ontwikkelingsplan zorgt ervoor dat je ook na je studie bij de les blijft.

Hoe maak ik een Persoonlijk Ontwikkelingsplan?

  • Oriëntatie
    Of je nou een werkgever hebt of niet, het is essentieel om te bepalen waar je precies staat. Waar ben je nu en waar wil je over drie jaar zijn? Ga na welke kwaliteiten jouw (toekomstige) werkgever eist voor bepaalde specifieke functies binnen het bedrijf.Om een goed antwoord te kunnen geven op de vraag waar je op dit moment staat, moet jezelf dingen vragen als “Hoe ziet mijn werkomgeving er nu uit?”, “Wat zijn mijn kwaliteiten en benut ik die nu?”, “Wat zijn je overtuigingen, kenmerken, sprekende eigenschappen en belangrijk: wat zijn je ambities?” Kortom, geef een beschrijving van je eigen persoon zonder subjectief te zijn. Je kunt best een vriend vragen je hierbij te helpen, soms kent die jou beter dan jij zelf.
  • Analyse
    Als je een goed beeld hebt geschetst van je eigen situatie, dan kun je een stapje verder gaan. Het is nu de bedoeling dat je jouw kwaliteiten vergelijkt met de vereiste competenties van je (toekomstige) werkgever. Wat moet je nog leren en wat kun je verbeteren? Hoe ver zit je af van het niveau waar je over drie jaar wilt zijn? Wil je bijvoorbeeld werken aan je klantgerichtheid of juist aan je leidinggevende kwaliteiten? Welke technische know-how onbtreekt nog om succesvol te zijn in de ICT? In de analyse denk je dus na over je competenties, welke je al hebt, maar ook waar je nog aan moet werken.
  • Uitvoering
    Je weet nu waar je staat en waar je heen wilt, het wordt tijd om alles gestructureerd op papier te zetten. Als je de punten uit de orientatie-fase en de analyse combineert, kom je tot bepaalde conclusies. Bijvoorbeeld dat je beter moet leren om met internet om te gaan, of dat je meer ervaring nodig hebt in leiding geven.Hoe dan ook, zorg dat je conclusies SMART zijn. Dit wil zeggen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Vervolgens bepaal je op welke manieren je de door jou gestelde doelstelling denkt te kunnen bereiken. Ga je een cursus volgen, stage lopen, of sta je open voor persoonlijke coaching? Vervolgens stel je een tijdlimiet en eventueel een consequentie mocht je de doelstelling niet halen.

  • Alleen al met een realistisch en Persoonlijk ontwikkelingsplan zal je resultaat gaan boeken.
Reactie plaatsen