Bewust veranderen

We hebben in ons leven allemaal zo onze pieken en dalen gehad. Vallen en opstaan dus, maar hoe werkt dat proces van opstaan nu precies? Wat moet je doen en gedaan hebben om weer te kunnen staan?

Ik werk met technieken uit de NLP- wetenschap en heeft een toekomstgerichte & oplossingsgerichte aanpak. Wij geloven dat praten over problemen tot problemen leidt! Zo ook leidt praten over oplossingen tot oplossingen. Daarbij vermijden we een focus op alles wat ‘niet’ is of kan en benadrukken we de wereld van mogelijkheden. Van hieruit bouwen we verder uit naar een gevoel van intrinsieke motivatie. Het fundament van succes & eigen geluk.

Echt succesvol en blijvend veranderen


Ik vermijdt het concept ‘pappen en nathouden’. Deze zogeheten symptoombestrijding, wordt over het algemeen gevoed via het aanleren van vaardigheden. Het is te simpel om te denken dat als je assertief moet zijn, je moet leren zeggen wat je denkt. Als het zo simpel zou zijn, had je het al lang gedaan.

Blokkades kunnen op andere ‘leef’– niveaus spelen (zie afbeelding onder: de De Logische Niveaus / Levenspiramide). De meeste van deze niveaus NLP logische niveaussturen ons onbewust in denken & doen. In mijn coaching, trainingen en trajecten schudden we aan je wereldbeeld en maken we onbewuste processen bewust. Hierbij is jouw eigen rol essentieel!

Zelfreflectie, feedback, doorvragen, observatie, zelfonderzoek & zelf(beeld)analyse staan bij bewust veranderen centraal. De Logische Niveaus maken het makkelijker om je doelen te bewust te bereiken en gewenste veranderingen op bijvoorbeeld gedragsniveau, overtuigingenniveau, identiteitsniveau of drijfverenniveau te formuleren.
Het NLP-model van Logische Niveaus is ontwikkeld door Gregory Bateson en uitgewerkt door Robert Dilts en bestaat uit 6 niveaus. Iedereen leeft tegelijkertijd op de 6 niveaus (bewust of onbewust). Het model gaat ervan uit dat zaken van een niveau doorwerken op de onderliggende niveaus (zowel bekrachtigend als beperkend).

Een verandering op het niveau “overtuigingen” resulteert in veranderingen op de 3 onderliggende niveaus, terwijl een verandering op het niveau van “gedrag” alleen resulteert in veranderingen op het niveau “omgeving”. Veranderingen op lagere niveaus kunnen soms veranderingen op hogere niveaus teweegbrengen. Je kunt het model op allerlei situaties loslaten.
Reactie plaatsen