Leidinggeven is communiceren

Of je nu leidinggevende, medewerker of professional bent: helder en aandachtig communiceren levert je ontzettend veel op. Het stelt je in staat je gesprekspartner te raken, echt contact te maken en hem of haar zo achter je doel te scharen.
Steeds meer bedrijven beginnen te beseffen dat we op de vooravond staan van een grote  ommezwaai in de bedrijfsvoering. Managers beheersen hun technische vaardigheden van het leidinggeven, maar zijn vaak niet effectief geschoold in mensgerichte communicatie.

BreincommunicatieCommuniceren

De inzet van breincommunicatie kan zorgen voor gedragsverandering, bewuster communiceren en presenteren. Ronald van Akkeren is breinexpert en maakt gebruik van de nieuwste inzichten in de werking van ons brein. Want als je weet hoe ons brein werkt, kun je communicatie met al zijn voorkeuren veel gerichter inzetten.
Wat is jouw primaire breinstijl voorkeur en de wijze van leidinggeven, managen en communiceren. Voor mijn doel, het verbeteren van de manier waarop je leiding geeft aan en communiceert met je medewerkers, is kennis van deze eerste breinstijl voorkeur meestal voldoende.
Feedback is een boodschap over het gedrag of over de prestatie van een ander. Het kunnen geven en ontvangen van feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Het geven van feedback is gericht op het gedrag van de persoon en niet op de persoon zelf. Bij het geven van feedback heb je de intentie om de andere persoon te laten groeien. Je geeft iets in plaats van iets af te pakken.
De leidinggevende is dus vaak de formele spreekbuis van de organisatie naar de teamleden. Tussen de bedrijven door is het voor een teamleider echter ook van belang meer informeel voeling te houden met de medewerkers. Wat is de sfeer op de werkvloer? En hoe kan de leidinggevende deze – als dat nodig is – positief beïnvloeden?
Ontdek of mijn coaching of leiderschapsprogramma's op basis van brein leiderschap, brein communicatie en breinstijl voorkeuren bij je past met een gratis coachsessie. Ik  regel graag een telefoon, skype of ontmoeting in company.
Reactie plaatsen