Excellent leiderschap en het brein

Ronald van Akkeren verzorgt praktische en dynamisch leiderschap programma's voor leidinggevenden of managers uit zowel het hoger kader als middenkader.

In een coachende en menselijke organisatie is het essentieel om rekening te houden met belangrijke delen van het ‘oude’ brein. Voordat mensen zich kunnen en willen ontwikkelen, moeten ze zich eerst voldoende veilig, gewaardeerd en verbonden voelen.Excellent leiderschap

Kennis van de opbouw en werking van de hersenen kan je inzicht geven over hoe je hier als leiding gevende invloed op kunt uitoefenen.

Sterk leiderschap begint bij jezelf. Dus bij jou. Daarom is het cruciaal te weten wie jij bent, hoe je bent, wat je kunt, maar ook … wie jij niet bent en wat jij niet kunt. Inzicht is altijd de eerste stap in verandering, in sterker worden.

Daarom zoomen we in op jou, op jouw authenticiteit, op jouw manier van leiderschap. Hoe kom jij over, hoe oefen jij invloed uit, hoe haal jij het optimale uit je mensen? Ik onderzoek op basis van breincommunicatie en breinstijlen niet alleen wie jij bent, maar ook naar jouw impact op je organisatie en op je teams.

Hoe ga je met hen om, welke ruimte geef je hen, maar ook: hoe creëer je draagvlak en hoe houd jij zicht op het einddoel? Ik kijk naar de manier waarop jij aanstuurt en beïnvloedt, maar ook naar hoe jij je staande houdt in jouw organisatie, temidden van stakeholders met andere belangen en andere wensen? In hoeverre blijf je in dit soort complexe situaties trouw aan jezelf en aan jouw kracht?
Je doorloopt dit leiderschapsprogramma excellent leiderschap in vijf modules. Voorafgaand is er een telefonische intake waarin je met Ronald van Akkeren je persoonlijke leervragen vaststelt.

Hoe zien de modules in een excellent leiderschap programma er uit?


Module 1: Mijn identiteit als leider (1 dag)
  • Je gaat de confrontatie met jezelf aan en vergroot je zelfinzicht.
  • Je krijgt meer inzicht in je leiderschapsrol.
  • Je wordt vanuit breinstijl training bewuster van het beeld dat je oproept bij anderen.

Module 2: Relationele effectiviteit ( 2 dagen)
  • Je verdiept je inzicht in jouw relatie met je omgeving.
  • Je ziet scherper hoe interactiepatronen in jouw organisatie in elkaar steken.
  • Je ontwikkelt manieren om je relaties te verbeteren.

Module 3: Leiderschap en beïnvloeding in mijn organisatie (1 dag)
  • Je begrijpt beter welke processen jouw rol als leider beïnvloeden.
  • Je beseft hoe je je invloed met breincommunicatie kunt vergroten.

Module 4: Sterk leiderschap in een dynamisch krachtenveld (1 dag)
  • Je onderscheidt de kwade en nobele intenties van leiders.
  • Je ziet nieuwe manieren om te overleven in de krachtenvelden van macht en politiek.

Deze leiderschapsprogramma is een maatwerk- of incompanytraject? Wil je in gesprek met mij in gesprek over de ontwikkelingsmogelijkheden voor jouw organisatie? Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact op!
Reactie plaatsen