Wat is Brein Leiderschap

Brein leiderschap legt de relatie tussen de werking van ons brein en effectief leiderschapsgedrag. Brein leiderschap – van brein tot (non-verbaal) gedrag - geeft je inzichten uit de neuropsychologie & neurofysiologie en de werking van het menselijk brein. Het vertrekpunt daarbij zijn steeds die inzichten die voor jou als leidinggevende interessant en relevant zijn.

Door mijn eigen brein ervaringen ben ik al tientallen jaren gefascineerd in de werking van de hersenen en heb ik mij verdiept in en de neuropsychologie (psychologie die zich bezighoudt met de functies van het brein en de relatie daarvan met gedrag) en neurofysiologie (bewegingsleer van de hersenen).brein leiderschap
Breinkennis heeft een directe link met leiderschap en maak dat je een effectieve leider wordt.

Het gaat dan om:
  • neurowetenschappelijke kennis waardoor je met brein leiderschap inzicht krijgt in je eigen breinstijl voorkeuren, je denken, handelen en voelen als leidinggevende. Zelfkennis als sturingsmiddel: hoe steek ik in elkaar?
  • neurowetenschappelijke kennis over het aansturen, motiveren, beoordelen van je team/organisatie. Kennis over beïnvloeden van anderen als sturingsmiddel: hoe steekt de ander in elkaar?

Door je kennis over het brein te vergroten, krijg je een instrument in handen dat helpt om effectiever te worden. Je brein verandert namelijk als je leiding geeft en dat is ook nodig om de toenemende complexiteit als leidinggevende aan te kunnen.
Als coachende of excellente leidinggevende is bewustwording van jouw breinstijl profiel handig en zinvol om aan te sluiten bij de belevingswereld van je teamleden om zodoende maatwerk te kunnen leveren.

Het gaat er bij alle handelingen en bedoelingen van de leidinggevende manager om: hoe bereik ik mijn medewerkers? Die teamleden moeten open staan voor zijn of haar leidinggevende manager.
Met Brein Leiderschap hou ik je brein een spiegel voor. Ik spreek met brein leiderschap het zelf-organiserend vermogen van je hersenen aan! Een prachtig principe dat elke coachende en excellente leider goed moet begrijpen. Want dit principe kan je op jezelf toepassen maar natuurlijk ook op anderen, je medewerkers!
Een goede leidinggevende manager moet verschillende stijlen beheersen en in staat zijn in verschillende en complexe situaties snel te switchen. Uiteraard heeft iedereen een favoriete stijl van leidinggeven, zijn natuurlijke stijl, die vooral bepaald wordt door zijn brein stijl. De kwaliteit van een effectief team overstijgt de som van de kwaliteiten van de individuele leden. In deze stelling ligt de nadruk op effectief coachend en excellent leiderschap!

Gratis Coachsessie

Ontdek of mijn coaching of leiderschapsprogramma bij je past met een gratis coachsessie. Ik  regel graag een telefoon, skype of ontmoeting in company.
Reactie plaatsen