• Discussieer nooit op argumenten. Dat haalt niets uit. Ons brein neemt eerst een standpunt in en verzint daarna de argumenten die erbij passen. Als die in een discussie onderuit worden gehaald, bedenkt het brein moeiteloos nieuwe. Het standpunt blijft onaangeroerd.

  • Als een discussie naar jouw smaak de verkeerde kant opgaat, laat dan een plaatje zien, liefst met aantrekkelijk ogende mensen. Het brein focust daar onafwendbaar op en vergeet de ongewenste discussie. Gebruik dat moment om een nieuwe richting in te slaan.

  • Neem als leidinggevende geen belangrijke besluiten als je verdrietig bent. Doordat de activiteit in de prefrontale cortex laag is als je droevig bent, kan het brein weinig zinnigs meer bedenken. Eerst vrolijk worden!

  • Wees extra kritisch op voorstellen met een voor de hand liggende oplossing. Wat voor de hand ligt, neemt het brein aan voor waar, ook als er bij nadere beschouwing niets van deugt.

  • Je kunt je brein niet vergroten, wel trainen. Dat helpt, net als bijvoorbeeld bij hardlopen en pianospelen.

  • De suggestie dat je maar 10 procent van je brein gebruikt en dus 90 procent overhebt, is een broodjeaapverhaal. Deze verhouding duidt op de efficiency van de werking van het brein en betekent niet dat je 90 procent nog niet gebruikt. Computers draaien ook niet op 100 procent van hun capaciteit. Bij je brein krijg je daar maar hoofdpijn van.

  • Geef eerst de kern van de boodschap, daarna de toelichting. Anders onthoudt het brein van je toehoorder zijn eigen associaties bij die toelichting en ontgaat het brein de kern aan het eind als die niet binnen zijn eigen associaties past. Zo ontstaat miscommunicatie.

  • Vraag bij sollicitanten uitgebreid naar de kinderjaren. In de eerste levensjaren wordt het brein geprogrammeerd – voor wat er na de geboorte nog aan te doen is – en dat bepaalt het reactiepatroon voor het hele leven. Hoe meer prikkels, hoe genuanceerder het patroon.

  • Naarmate collega's elkaar meer imiteren, vinden ze elkaar aardiger. En naarmate  ze elkaar aardiger vinden, worden ze minder kritisch over elkaar. Van collega’s die je buitengewoon aardig vindt, gelooft jouw brein maar al te gemakkelijk wat ze zeggen. Dat kan gevaarlijk zijn.

  • Als je als leidinggevende een investeringsvoorstel door de vergadering wilt loodsen, leg dan de nadruk op de kortetermijnrisico’s die optreden als je voorstel niet wordt aangenomen. Je brein tilt zwaarder aan het vermijden van negatieve dan aan het bereiken van positieve resultaten.

  • Werknemers stimuleren met een premie is goed, maar als de verleiding te gortig wordt, loopt het verkeerd af. Daar is het brein niet tegen bestand: het gaat dan frauderen en manipuleren om de verleiding te bemachtigen.

Vertrouwen op sturen met je neurale systemen die sinds de oertijd niet zijn veranderd – ook wel (onder)buikgevoel of on(der)bewuste genaamd – is gemakkelijk, snel en bevestigt je eigen gelijk. Maar het is gevaarlijker dan je cortex lief is. De wereld waarin je moet sturen, heeft weinig meer met die oertijd gemeen.
Ik hoop en vertrouw erop dat je als leidinggevende je voordeel doet, zodat je met meer succes en plezier je organisatie kunt managen. Brein leiderschap (neuroleiderschap) is een nieuw vakgebied dat de kennis uit de neurowetenschappen gebruikt in de ontwikkeling naar effectief persoonlijk, coachend en excellent leiderschap.

Gratis Coachsessie

Ontdek of mijn coaching of leiderschapsprogramma bij je past met een gratis coachsessie. Ik  regel graag een telefoon, skype of ontmoeting in company.