Leidinggevenden spelen een grote rol bij medewerkersbrein


Op elke werkplek wordt geleerd. Leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol: Leidinggevenden oefenen een grote invloed uit op het leren en ontwikkelen van hun medewerkers.Invloed Leiderschapsbrein op medewerkersbreinbrein leiderschap


Wil jij als leidinggevende leren sturen, dan is het op zijn minst handig te weten hoe dat leren in zijn werk gaat. Wat gebeurt er in het brein en wat is de invloed van de leidinggevende en de werkplek op datzelfde medewerkersbrein?


Ik geef je met brein leiderschap inzichten en laat je zien dat bepaalde optreden van leidinggevenden en hun eigen houding ten aanzien van leren impact heeft op de ontwikkelingsbereidheid van medewerkers.Breinkennis toepassen toepassen bij brein leiderschap

Als brein leider heb je breinkennis en communiceer je optimaal met je medewerkers. Ze voelen zich meer gewaardeerd en gerespecteerd! Voordat mensen zich kunnen en willen ontwikkelen, moeten ze zich eerst voldoende veilig en verbonden voelen. Kennis van de opbouw en werking van de hersenen kan je inzicht geven over hoe je hier als leidinggevende invloed op kunt uitoefenen. Een getrainde brein leider maakt rapport en begrijpt wat er zijn medewerkers leeft

In een coachende en menselijke organisatie is het essentieel om rekening te houden met belangrijke delen van het ‘oude’ brein. Voordat mensen zich kunnen en willen ontwikkelen, moeten ze zich eerst voldoende veilig en verbonden voelen.

Kennis van de opbouw en werking van de hersenen kan je inzicht geven over hoe je hier als leiding gevende invloed op kunt uitoefenen.

Voorbeeldgedrag van leidinggevendenBrein leiderschap

Heb je al je medewerkers al eens een compliment gegeven. Heb je ontdekt dat er in iedereen wel een talent schuilt. En, heeft je medewerker je al eens een spiegel voorgehouden? Mooi, dat is een goede opstap naar dit onderdeel.

Voorbeeldgedrag en spiegelneuronen zijn elementen die voor een groot deel onbewust van de leidinggevende naar de medewerker overgedragen worden. Stel jezelf als leidinggevende coachende vragen en houdt jezelf eens een spiegel voor. Wat geef je onbewust door aan je medewerkers.

Motiveer jij medewerkers in je team en luister je inlevend wat er zich bij hun afspeelt. Ben je waarden gedreven en geef je jou medewerkers een gevoel van dat je trots op ze bent en ze waardeert.

Communicatie en taalgebruik

Een spreker heeft een compleet patroon in zijn hoofd van wat hij wil zeggen (eigen model van de wereld) we noemen dit de dieptestructuur. Hiervan is men zich niet bewust, de taal is op een heel diep niveau in ons brein aanwezig. Wat we in feite (hardop) zeggen wordt deoppervlaktestructuur genoemd.

Om van de dieptestructuur naar de oppervlakte structuur te gaan, doen we drie dingen:
  • Vervormen
  • Generaliseren
  • Weglaten

Coachende vragen en doorvragen bij jezelf en je medewerkers hebben als doel de weglatingen, generalisaties en vervormingen terug te vinden en te ontrafelen. De coachende vragen zijn bestemd om de ontbrekende informatie aan te vullen, een nieuwe vorm te geven aan de structuur van wat wordt gezegd en om specifieke informatie bij jezelf en medewerkers tevoorschijn te brengen die de boodschap betekenis kan geven.

Brein leider

Wil je als een professionele leidinggevende een brein leider worden dan vraagt dit daadwerkelijk om bewustwording, reflectie en bijstelling van je interne doelen. Om je goede voornemens te laten beklijven en je gedrag daadwerkelijk te veranderen geef ik richtlijnen en het praktisch inoefenen van ander gedrag.

Gratis coachsessie brein leiderschap ontwikkelingsgesprek?


Ontdek of mijn coaching of leiderschapsprogramma op basis van brein leiderschap bij je past met een gratis coachsessie. Ik  regel graag een telefoon, skype of ontmoeting in company.
Reactie plaatsen