Bewustwording brein leiderschap

Geen enkel brein is hetzelfde. Elk brein is uniek. Daarom is ook elke leidinggevende uniek. Natuurlijk is er een aantal basisprincipes die bij elk brein hetzelfde werken. Tegelijkertijd moet je je realiseren dat het voor iedereen eigenlijk weer anders werkt. Brein leiderschap geeft inzicht en bewustwording in het verwerken van je zintuiglijke informatie, je gedrag, je manier van denken en non - verbaal communiceren.

Wat is jouw breinstijl

 • Hoe richt je als leidinggevende je aandacht – je energierichting: introvert of extravert?
 • Hoe neem je als leidinggevende informatie op: zintuiglijk of intuïtief?
 • Hoe neem je als leidinggevende beslissingen: rationeel of gevoelsmatig?
 • Hoe sta je als leidinggevende in de wereld – leefstijl: controlerend of afwachtend?

 • Als jij een sterke interne leider hebt, word je minder geleid door de waan van de dag en ben je zelf heel bewust de leidinggevende manager van je team. De brein leider is een leider die het besluitvormingsproces heel bewust maakt en het baseert op hetgeen hij echt belangrijk vindt. Excellente leiders maken keuzes die gebaseerd zijn op waarden. Dat is iets anders dan beslissingen nemen gebaseerd op overtuigingen!
  Als je een coachende of excellente brein leider bent, betekent dit dat je op een bewuste manier je aandacht richt, informatie opneemt en beslissingen neemt. Ik noem expliciet bewust, want dat is een belangrijke vaardigheid die deze excellente of nieuwe leider van deze tijd moet aanleren.
  Is het mogelijk om gedragsverandering bij de huidige leiders vorm te geven? Kun je van de huidige groep managers, managers maken die passen bij deze tijd? Kun je van de oudere generatie excellente een brein leider maken die passen bij de huidige vraagstukken? Hoe kan de huidige manager dit gedrag gaan veranderen? Is het mogelijk dat hij dit gedrag verandert?

  Het is uit diverse studies gebleken, mensen met een goede mensenkennis zijn gelukkiger, succesvoller, hebben meer vrienden en werken en leven langer. Ik heb goed nieuws voor je dat gedragsverandering op basis van brein leiderschap en bewustwording van je breinstijl is te leren!

  Contact


  Ontdek of mijn coaching of leiderschapsprogramma bij je past met een gratis coachsessie. Ik  regel graag een telefoon, skype of ontmoeting in company.
Reactie plaatsen