Brein communicatie

Recente onderzoeken naar de werking van onze hersenen wijzen uit dat vooral onbewuste signalen bepalen hoe we ons gedragen en hoe we reageren op anderen. Met deze nieuwe breinkennis is communicatie effectiever te maken.

Communicatie is altijd gericht op beĆÆnvloeding. Een overtuigend verhaal met goede argumenten is daarvoor niet vanzelfsprekend voldoende. 95% van ons handelen wordt bepaald door stimuli die we niet bewust waarnemen.
Reactie plaatsen