Effectief communiceren

Zeer goede communicatieve vaardigheden zijn voor iedere functie van belang. In mijn leiderschapsprogramma effectief communiceren kun je belangrijke vaardigheden en communicatiestijlen ontwikkelen en verbeteren.

Chunken is een term die slechts met moeite is te vertalen: het betekent zoiets als ergens hapklare brokken (chunks) van maken, ergens het optimale formaat voor kiezen.
  • Chunken is het organiseren van informatie in kleinere of juist grotere delen. Je hebt verschillende manieren om informatie te chunken: chunking up (omhoog chunken) betekent dat je informatie gaat veralgemeniseren. Je gaat naar een hoger abstractieniveau.
  • Chunking down (omlaag chunken) betekent dat je informatie gaat detailleren. Je gaat naar een lager abstractieniveau.
  • Bij lateraal chuncken ga je op zoek naar andere voorbeelden op hetzelfde niveau.

Effectiever schakelen in je denkproces

Door bij effectief communiceren het principe van chunken bewust in te schakelen in je denkproces, zul je spoedig in staat zijn voor gelijk welk probleem een vervangende oplossing te vinden. Chunken helpt namelijk om geobsedeerde downchunkers uit hun fixatie te bevrijden (door te upchunken) of om bijv. medewerkers te helpen die van nature upchunken en zich daardoor overweldigd voelen door het vele werk (door ze te bewegen tot downchunken).

Subjectieve ervaringeffectief communiceren

Denk er wel om dat de subjectieve ervaring (innerlijke beleving zoals jij de wereld beschouwd) die een medewerker in zijn belevingswereld ondergaat niet noodzakelijk overeenkomt met wat jij in je hoofd hebt. Jouw kaart is niet het gebied (dit betekent wat jij denkt hoeft niet te berusten op de waarheid.

Dat geldt zowel voor jouw plattegrond (denken) als persoon als voor de wegenkaart (werkelijke wereld) van je omgeving. Maar aangezien jij de eindverantwoordelijke bent, en het dus, als het goed is, jouw wegenkaart is die geldt, heb je er alle belang bij om de 'map' van je omgeving met die van jou te synchroniseren.

Programma effectief communiceren bestaat uit

  • Gesprekstechnieken
  • Non verbaal communiceren
  • Feedback geven en ontvangen
  • Assertief communiceren

Duur programma effectief communiceren

De duur van een individueel coachingstraject gericht op effectief communiceren voor leidinggevenden bestaat uit 2 dagdelen.

Gratis coachsessie!
Ontdek of mijn coachtraject of leiderschapsprogramma's op basis van brein leiderschap, brein communicatie, breinstijlen en chunken bij je past met een gratis coachsessie. Ik  regel graag een telefoon, skype of ontmoeting in company.


Reactie plaatsen