De vier niveaus van waarnemen

Werkelijk inzicht krijg je pas als waarnemen en luisteren zich op vier niveaus afspeelt. Zien met je ogen is slechts het begin. Wanneer we met ons gehele wezen waarnemen en luisteren, doen het lichaam, de geest, het hart en de ziel mee.waarnemen
  • Lichaam: de fase van waarnemen en informatie verzamelen
  • Geest: de fase van analyse en beoordeling
  • Hart: de fase van voelen
  • Ziel: de fase van transformeren naar je lange termijn-geheugen

Wanneer je zeker weet dat je deze fasen allemaal hebt doorlopen, zal je visie op een goed moment zichtbaar worden als diepste uitdrukking van wie jij bent, en gegrondvest zijn op diepgaand inzicht.
Begin met jezelf open te stellen en neem een neutrale houding aan. Neem al kijkend en luisterend zo veel mogelijk in je op. Je bent als het ware een videocamera. Laat visuele en auditieve indrukken ongehinderd en objectief binnenkomen.
Tegelijkertijd neemt je geest de situatie in zich op. Hij begint met afwegen en analyseren. Laat alle ideeën binnenkomen. Wees getuige van wat opkomt, let op flarden van antwoorden, nieuwe interpretaties, onvermoede combinaties. Ook hier geldt: houd je verre van oordelen of overtuigingen. Wees onbevooroordeeld en helder van geest.
Ga op het niveau van je hart na wat juist is. Voelen is subtieler en nauwkeuriger dan analyseren. Flitsen van inzicht spelen zich af op dit niveau. Intuïtie krijgt hier een rol, je kunt de aha-momenten krijgen die zo kenmerkend zijn voor creatieve kwantumsprongen.
Laat nu alles los en wacht. Het laten archiveren (bijvoorbeeld bij rustmomenten, wandelen en slapen) van een visie vindt plaats op een diepe, onzichtbare plaats. In deze fase neemt een diepgaande, oneindige intelligentie je visie onder haar hoede. De visie wordt aangepast aan jouw behoeften en aan de behoeften van de mensen om je heen.

Innerlijk leiderschapinnerlijk leiderschap

De ontstaansgrond voor leiderschap is ons innerlijk. Een leider stemt het innerlijk waarnemen en de externe situatie op elkaar af. In leiderschapstrainingen wordt het woord visie tegenwoordig veel gebezigd, maar bijna altijd heeft het een intellectuele basis.

Potentiële leiders leren dat ze hun geest moeten gebruiken om verschillende hypothetische scenario’s te analyseren. Gevoel, intuïtie, inzicht en de fundamentele wijsheid van hart en ziel worden over het hoofd gezien. Daardoor missen deze trainingen kracht en werking.Ontdek of mijn coachtraject of leiderschapsprogramma's op basis van breinleiderschap en breincommunicatie bij je past met een gratis coachsessie. Ik  regel graag een telefoon, skype of ontmoeting in company.


Reactie plaatsen