Hersengolven

Ons brein produceert hersengolven

Bij verschillende vormen van functioneren en gedrag horen verschillende hersengolven

Hersengolven in ons brein

Neurofeedback is een behandelmethode voor de hersenen, waardoor iemand beter kan functioneren door orde, structuur, rust, ritme en regelmaat in zijn/haar hersengolven. Ons brein produceert hersengolven. Dit zijn ritmes of elektrische stroompjes die een beeld geven van de elektrische activiteiten in ons brein. De hersengolven worden gemeten in frequentie (de snelheid van de elektrische puls) en in amplitude (de intensiteit of hoogte van de hersengolf). Hersengolven zijn betrokken bij alle mentale- en waarnemingsprocessen in ons brein. Hun frequenties geven ons informatie over de staat van het brein op dat moment.


De hoogte van de spanningsschommelingen drukken we uit in microvolt (µV). Een microvolt is het miljoenste deel van een volt. De frequentie meten we in cycli per seconde of Hertz (Hz). Frequentie 1 is dus een cyclus van één puls (hersengolf) per seconde (hersengolven per seconde eenheid). 

Hersengolven passen zich aan

De hersengolven passen zich aan de situatie aan. Tijdens de slaap zijn bijvoorbeeld veel trage hersengolven (Delta) meetbaar, terwijl tijdens het maken van een proefwerk veel snelle (bèta) hersengolven meetbaar zijn. Je brein kan, als je verschillende hersengebieden met zijn hersenactiviteiten in balans zijn, effectief schakelen.


Bij klachten als concentratieproblemen is het brein echter onvoldoende in staat om te schakelen naar de gewenste hersenactiviteit. Neurofeedback leert je hersenen om de verschillende situaties beter in te schatten. Door je hersengolven te trainen ten opzichte van elkaar en deze in balans te brengen ontstaat er rust, orde, structuur en helderheid in je hoofd. 

Bij verschillende vormen van functioneren en gedrag horen verschillende hersengolven

  •  Gamma-hersengolfbereik (38-42 Hz) De gammahersengolf brengt verschillende processen uit verschillende gebieden van het brein samen. De gammagolven zijn nodig voor sterke mentale activiteiten, zoals waarneming, probleemoplossing en het vergroten van het (zelf)bewustzijn.
  • Bèta-hersengolfbereik (15-38 Hz) De bètagolf is nodig voor actieve, geconcentreerde en volledig bewuste hersenactiviteiten. Denk hierbij aan actief bezig zijn met je werk, een discussie voeren of een lezing geven. Bètagolven helpen je om logisch te denken en concrete problemen op te lossen.
  • SMR-hersengolfbereik (13-15 Hz) SMR staat voor sensomotorisch ritme en heeft te maken met cognitief en lichamelijk functioneren. Het is de ritmische activiteit in het motorisch gebied in de hersenschors. Als de SMR stijgt, ontspant het lichaam zich.
  • Alpha-hersengolfbereik (8-13) Hz De alphahersengolf komt voor in een ontspannen, maar volledig bewuste staat van de hersenen. Dit is het geval bij het luisteren naar muziek, mediteren, fantaseren of wandelen. Je bent je van je lichaam bewust en kunt je de activiteiten die je uitvoert volledig herinneren. Alpha-activiteit verlaagt het stressniveau, waardoor je je optimaal kunt concentreren. Daarnaast kan het lichaam versneld herstellen, omdat het zenuwstelsel zich ontspant en het immuunsysteem meer energie krijgt.
  • Theta-hersengolfbereik (3-7 Hz) De thetahersengolf is een lage frequentie die voorkomt bij mensen in een diepe trance. Dit gebeurt bij meditatie, dagdromen of een lichte slaap. Het lichaam en het immuunsysteem krijgen de kans om zich versneld te herstellen. De thetahersengolf is daarom ideaal voor zelfprogrammering, versneld leren en zelfgenezing.
  • Delta-hersengolfbereik (1-2 Hz) De deltahersengolf komt voor als je in een diepe slaap verkeert. In de praktijk zijn mensen die op deltaniveau mediteren, spiritueel, emotioneel en tegelijkertijd geaard. Hun kracht en toewijding is indrukwekkend. Ze zijn doelgericht en leven in totale vrijheid. Delta heeft ook invloed op het onderliggende mechanisme waarmee de hersenen de fysiologische waakzaamheid regelen.

Samenwerking linker en rechter hersenhelft

Neurofeedback verbetert of optimaliseert de samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelft waardoor je meer rust in het hoofd ervaart en meer overzicht hebt op de wereld. Het bevordert een juiste integratie van verstand en gevoel en dus je sociaal-emotioneel functioneren. Zo kan neurofeedback gedrag-, concentratie- en leerproblemen oplossen. De linker hersenhelft is belangrijk om oorzaak en gevolg te zien, een plan te maken en uit te voeren en dingen op een rijtje zetten. De rechter hersenhelft zorgt voor positieve gevoelens zoals vriendschap, blijheid, liefde en creativiteit. 

Waardevolle ervaringen van cliënten met neurofeedback

Vrijblijvend kennis maken?