Burn-out is een containerbegrip
29 maart 2019 
1 min. leestijd

Burn-out is een containerbegrip

Het begrip burn-out is een containerbegrip voor verschillende ervaringen. Doorgaans wordt onder het begrip burn-out verstaan: emotionele uitputting, ongewone vermoeidheid, een cynische of afstandelijke werkhouding en het gevoel minder competent te zijn. De meeste mensen gaan niet goed met de waarschuwingssignalen om.

Ze negeren of bagatelliseren de signalen, denken dat het met een weekendje rust wel weer beter gaat. Waarom zorgen mensen niet goed voor zichzelf en hoelang duurt het voordat er van burn-out sprake is?

Uitgangspunt Burn-out

Burn-out treft 13% van de werknemers. Uitgangspunt van burn-out coach is dat de oorzaak van burn-out noch alleen bij het werk, noch alleen bij de werknemer gezocht moet worden. Het gaat om de wisselwerking tussen de eisen van het werk en de persoonlijkheid van de werknemer. Er zijn organisaties die velen tot het randje van burn-out drijven, en er zijn mensen die in de meest ontspannen omgeving burn-out raken.

Mensen die aan burn-out lijden zijn vaak doorzetters en harde werkers die niet graag bij de pakken neerzitten. Juist doordat ze hun klachten niet serieus nemen gaan ze er uiteindelijk aan onderdoor. Voor werknemers en werkgevers is het van belang het patroon dat tot burn-out leidt te doorzien en waar mogelijk te doorbreken. Burn-out coach wil daarvoor jouw persoonlijke navigator zijn.

Specifieke preventieve maatregelen

  • Voorlichting organiseren over de negatieve fysiologische gevolgen van chronische stress en de noodzaak van hersteltijd na overwerk of piekbelasting.
  • Duidelijke doelen stellen.  Gebrek aan doelen kan een gevoel van zinloosheid en moedeloosheid oproepen, want wat je ook doet, je weet nooit zeker of het goed is.
  • Erkenning geven voor wat goed gaat. Als duidelijk is wat van een medewerker verwacht wordt, kan de feedback erkenning inhouden van de prestatie en kritiek op wat niet goed is gegaan.
  • Assertieve vaardigheden stimuleren, zoals erkenning geven, een ander in zijn waarde laten, feedback geven, kritiek in ontvangst kunnen nemen en kunnen geven, conflicten leren hanteren, en onderhandelen.
  • Arbeidsconflicten tussen leidinggevende en werknemer en tussen collega’s onderling leiden vaak tot ziekte. Het versterken van assertiviteit leidt tot een verbetering in het gevoel van eigenwaarde en afgrenzing.
  • Eigen verantwoordelijkheid van de werknemer stimuleren.
  • Externe coaching, loopbaanbegeleiding en psychotherapie beschikbaar stellen. Werknemers krijgen soms te horen dat coaching, training, loopbaanbegeleiding en psychotherapie pas geregeld kunnen worden wanneer zij zich ziek hebben gemeld.
Over de schrijver
Ik help ondernemers Je bent met je intellectuele eigendom al heel succesvol en werkt keihard, maar met al je hoogwaardige talenten, kennis en ervaring zou je toch eigenlijk veel energie, focus, meer geld en vrijheid overhouden? Maar... Jij wilt nu in jezelf investeren als leider . Jij gaat met jouw intellectuele eigendom en bent klaar om met minder tijd en goed te verdienen wat je in potentie waard bent. Je gaat met een simpel HIGH VALUE Businessmodel en High Value Sales Propositie in veel hogere prijzen vragen. Ik help je om dit daadwerkelijk te gaan doen. Je creëert en verkoopt hoogwaardige exclusieve kennis en dienstproducten verpakt in jouw unieke High Value jaarprogramma voor prijzen als 10.000, 25.000, 50.000 of zelfs meer. Hierdoor verdien je veel meer, werk je minder hard, houdt je meer energie over en heb je veel meer plezier in je werk. Je kunt dan genieten van een zinvol leven, zoals jij graag wilt!helpt deskundig met bewezen methoden en interventies ondernemers, werknemers die mentaal, emotioneel en lichamelijk zijn uitgeput.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down