Breinleiderschap

Ontdek je Vitale kracht op basis van breinleiderschap

Breinleiderschap vraagt leiderschap focus, samenwerking, visie en moed!

Burn-out coach geeft coaching en training op basis van de zelfherstellende vermogens van je brein en lichaam!

Bij mensen met burn-out zijn de hersenen in meerdere of mindere mate ontregeld. Je brein bepaalt je welzijn. Alles wat je vreest en voelt, alles begint in je hoofd. Dit uit zich onder andere in (faal)angsten, paniek momenten, concentratie,-problemen, wisselende stemmingen, impulsief gedrag, onzekere gedachten, problemen met het geheugen en vermoeidheid. Slapen gaat niet meer. Je gedachten blijven ‘malen’, het lukt je niet meer om tot innerlijk rust te komen of opgedane ervaringen op 'normale' wijze te verwerken en zo te herstellen van de dag. Het treft vaak juist die mensen die verschrikkelijk gemotiveerd en perfectionistisch zijn.


Ik trek mij terug (distantieer mij van) uit de sociale activiteiten op mijn werk en heb een verminderde belangstelling voor mijn omgeving. Naarmate de privé- en (werk)stress periode langer duurt krijg je steeds meer psychische, lichamelijke en gedragsmatige klachten. Met als gevolg verhoogde hartslag-, bloeddruk, ademhaling en verminderd je weerstand tegen infecties. Langdurige stress tast de immuun afweer aan en maakt mensen kwetsbaar voor een burn-out!

Zou je meer inzicht willen hebben in je eigen brein? 

Breinleiderschap heeft als doel om je te laten ervaren wat de kracht van brein leiderschap is. Je krijgt kennis over de werking van je hersenen in relatie tot leiderschapsontwikkeling. Door je kennis over het brein te vergroten, krijg je een instrument in handen dat helpt om effectiever te worden. Je brein verandert namelijk als je leiding geeft en dat is ook nodig om de toenemende complexiteit in jou bedrijf als leidinggevende aan te kunnen!

Praktische brein coaching en training bij stress & burn-out

Effectief Breinleiderschap

  • Je gaat leren hoe je bewust wordt van je
    unieke breinstijl(en) voorkeuren en(belemmerende) overtuigingen.
  • Je leert beter communiceren op basis van brein leiderschap, dat de kennis uit de neuropsychologie en neurofysiologie gebruikt.
  • Hoe neem je  beslissingen: rationeel of gevoelsmatig?
  • Hoe richt jij je aandacht je energierichting: introvert of extravert?
  • Hoe neem je informatie op: zintuiglijk of intuïtief?
  • Hoe je gefocust blijft, ondanks de werkdruk.
  • Je leert hoe je als leidinggevende de betrokkenheid van je team kunt vergroten.

Bewustwording Breincommunicatie

Effectiever communiceren op basis van breincommunicatie.  We gebruiken met breincommunicatie onze zintuigen, gedachten, gevoelens en emoties. 


Bij persoonlijk, coachend en authentiek leiderschap nemen we op basis van breincommunicatie besluiten die passen in een klimaat van continue veranderingen. 


Je leert op basis van breincommunicatie beter afstemmen (rapport maken) bij je collega's, klanten en maatschappij. Effectieve breincommunicatie zorgt voor een beter wederzijds begrip en respect.

Verbeter je persoonlijk leiderschap  

op basis van de kennis en werking van het brein!