Bewustwording Werkdruk Stellingen
06 december 2015 
2 min. leestijd

Bewustwording Werkdruk Stellingen

Met de bewustwording werkdruk stellingen krijgt je inzicht in deze factoren, tips en mogelijke oplossingen. Met de kant-en-klare presentatie kunt je het gesprek aangaan met het HR management.

Leidinggevenden zijn gewend om gecontroleerd met geld om te gaan, maar hebben minder grip op het aspect tijd. In het huidige economische klimaat geeft dat oplopende werkdruk. Als HR-professional krijg je de gevolgen op je bord, maar niet de opdracht preventief iets aan werkdruk te doen.

Beantwoord de 21 stellingen om een eerste indruk te krijgen van de aandachtspunten voor werkdruk in je organisatie. Met,-Helemaal niet,- Oneens,- Eens,- Helemaal Eens

 • De taakomschrijvingen in uw organisatie zijn onduidelijk of veranderen vaak.
 • De communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers is goed.
 • Als het nodig is kunnen medewerkers bij hun leidinggevende terecht voor ondersteuning in hun werkzaamheden.
 • Medewerkers worden vaak gestoord tijdens hun werk.
 • Medewerkers beschikken over alle benodigde informatie, middelen en bevoegdheden om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.
 • Er zijn veel mogelijkheden voor medewerkers om te leren en zich te ontwikkelen.
 • Er is waardering voor elkaar en medewerkers voelen zich gesteund door collega’s en leidinggevenden.
 • Medewerkers doen hun werk over het algemeen met plezier.
 • Binnen onze organisatie is het geaccepteerd om, indien nodig, hulp te vragen.
 • Medewerkers maken zich er zorgen over of ze hun baan volgend jaar nog wel hebben.
 • Er is in het werk tijd om opgelopen achterstanden in te halen.
 • Medewerkers krijgen hun werk vaak niet af in de tijd die ervoor beschikbaar is.
 • Er wordt structureel overgewerkt.
 • De opleiding, kennis en ervaring van medewerkers sluiten goed aan op wat er van hen wordt gevraagd.
 • De werkzaamheden vereisen een hoge concentratie of er doen zich vaak onverwachte situaties voor.
 • Bij de introductie van nieuwe technologieën of werkmethoden is er voldoende tijd om hiermee om te leren gaan.
 • Medewerkers hebben de vrijheid om zelf te beslissen hoe ze hun werkzaamheden uitvoeren.
 • Medewerkers mogen en kunnen problemen die zich tijdens het werk voordoen meestal zelf oplossen.
 • Medewerkers kunnen zelf hun werkdag indelen.
 • Bij langdurige drukte kunnen directe collega’s bijspringen.
 • Medewerkers werken in een omgeving waarin plotseling gevaarlijke of intimiderende situaties kunnen ontstaan.
 • De verhouding tussen de hoeveelheid tijd en de hoeveelheid werk die daarin moet worden verricht moet in balans zijn. Als deze verhouding uit balans is, kan er werkdruk ontstaan. Tijdelijke drukte hoeft geen probleem te zijn, maar moet niet uitmonden in het stelselmatig achter de feiten aanlopen.
 • Werkzaamheden waar een hoge concentratie voor nodig is of die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties vergen veel inspanning. Ook de omgang met lastige klanten, patiënten of leerlingen vraagt om een hoge mate van alertheid. Dit verhoogt de ervaren werkdruk als er onvoldoende pauze, hersteltijd of beslissingsruimte tegenover staat. De mogelijkheid om, indien nodig, ondersteuning te kunnen krijgen, geeft een veilig gevoel.
 • Taken en eisen lijken bij organisaties niet altijd duidelijk te zijn. Helderheid over de werkzaamheden en de rol die een werknemer daarin speelt, zorgt voor een prettige manier van werken. Als dit niet goed georganiseerd is, gaat er veel tijd verloren aan het verkrijgen van duidelijkheid over wie wat doet, wat er wordt gevraagd, het verzamelen van de juiste informatie of het toestemming krijgen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.
Over de schrijver
Burnout Coach helpt succesvolle MKB-ondernemers, gevestigde succesvolle zelfstandigen en professionals. Met High Level Burnout half jaarprogramma helpen we je definitief van je Burnout af. Je krijgt meer overzicht, houdt meer tijd en energie over, hebt een betere focus en meer plezier in je werk. Je krijgt veel meer rust, voelt je blij en trots en gaat genieten van een zinvol leven, zoals jij dat graag wilt.
Reactie plaatsen